Đăng kí vào cuộc thi Hoa Hậu Vietnam CR 2009

21.11.2009 22:14

Đăng kí vào cuộc thi Hoa Hậu VIETNAM CR 2009 đến ngày 17.12.2009!!!

Cụ thể đăng kí CASTING Hoa Hậu VIETNAM CR 2009, xin bạn hãy bấm vào file: Letak_A4.jpg (1,7 MB)

Điều kiện cuộc thi, xin bạn hãy bấm vào file: hoahau_A4..jpg (5,4 MB)

 

Liên hệ:

1) Cty AN VIET (+420 775 197 738) - vietnamsky

2) anh Phương (+420 776 728 071) - česky, vietnamsky

3) anh Phi (+420 776 899 450) - česky, vietnamsky

 

Zpět

Vyhledávání

Designed by Nguyen The Phuong © 2009