Informace o nás

INFO-DRÁČEK vznikl na základě potřeby sdělení základních informací vietnamské komunitě, a to jednoduchou a srozumitelnou formou. Jako jeden z hlavních cílů Sdružení je pomoct překlenout jazykovou bariéru pro všechny věkové kategorie a současně oživit vietnamský jazyk u již zde narozených jedinců. 

    Činnost sdružení je zaměřena na bezplatné poradenství s odkazem na jednotlivé partnerské Sdružení zabývající se danou problematiku, jako je pobyt v ČR, rodina, podnikání, bydlení, zdravotní péče, vzdělávání, státní občanství.

     Dalším významným úkolem Sdružení je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života, životní návyky, přístup k jednotlivým životním situacím. Vietnamská komunita se začíná otevírat české společnosti na základě již tady narozených jedinců, kteří jsou úspěšnými osobnostmi a již spíše inklinují k evropským hodnotám. V tomto případě si Sdružení vytýčilo  cíl usilovat o zachování základních zvyklostí, které sebou nesou jejich rodiče, prarodiče. Náplní této aktivity bude pořádání vědomostních soutěží s možností návštěvy Vietnamu jako odměna vítězům, v dalších letech navázání spolupráce s vietnamským studenty ve Vietnamu a uskutečnit vzájemnou výměnu studentů v rodinách.

    Formou jednotlivých akcí bude Sdružení usilovat o zviditelnění vietnamské komunity a postupně natáhnout do těchto aktivit i českou společnost, v budoucnu tuto činnost rozvinout na evropskou úroveň.

 Sdružení pamatuje na i na velké rodinné pouto a úzký vztah k dětem, nejbližším rodinným příslušníkům. Sdružení bude organizovat dětské volno-časové krátkodobé i dlouhodobé pobyty, pobyty rodičů s dětmi, pobyty v ozdravovnách, relaxačních zařízeních, a to jak v letních, tak i zimních měsících.

 Nezanedbatelnou aktivitou Sdružení bude protidrogová prevence, jako i zdravotní prevence. Po dohodě se zdravotnickými zařízeními zajistíme komplexní zdravotní péči na jednom místě pro vietnamskou komunitu, jakož i spolupráci s navazujícími zdravotními středisky.

 Sdružení ve spolupráci s ostatními Sdružení, které budou mít průnik základních cílů, bude vyhledávat talenty a napomáhat k jejich rozvoji. Formou informačních sdělení budou představovány jednotlivé možnosti studia, kroužků, soukromých vzdělávacích zařízení, kurzů apod. Touto formou chceme začlenit vietnamskou komunitu do české společnosti.

 Sdružení bude vyhledávat zajímavé příběhy, na kterých bude zajímavou formou prezentováno soužití vietnamské komunity a české společnosti. Tyto příběhy se v budoucnu stanou scénářem pro dokumenty nebo dokonce filmové příběhy. Realizace proběhne ve spolupráci vietnamských a českých tvůrců.  

 Věříme, že občanské sdružení INFO-DRÁČEK si najde cestu ke všem, kteří mají zájem o zlepšení vzájemných vztahů, pohledů Vietnamců na české občany a opačně. Pro mnohé se stala Česká republika již nejen druhým domovem, ale pro některé již skutečným domovem. Nesmí ovšem vietnamská komunita zapomenout, kde má vlastně kořeny a na druhou stranu respektovat pravidla země, kde se rozhodli žít.

 

Registrace Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/76642/09-R

 

 

 

Vyhledávání

Designed by Nguyen The Phuong © 2009